Hans Vesseur Architect

Visio Rotterdam

Visio is een stichting die woon- en onderwijsvoorzieningen verzorgt voor kinderen met een gezichtbeperking. Hun cliënten zijn allemaal blind of zeer slechtziend, maar voor de rest zijn ze zeer gedifferentieerd in talent, aanleg en ontwikkeling. De nieuwbouw aan de Heindijk in Rotterdam is daar een duidelijke afspiegeling van. Er wordt lesgegeven op VSO en SO niveau en er zijn vaklokalen voor zorg en welzijn en administratieve dienstverlening. Maar is ook een aparte groep voor meervoudig beperkte leerlingen, met naast een visuele handicap een forse lichamelijke en/of geestelijke beperking.

De basisplattegrond van de school is extreem overzichtelijk, een centrale gang met haaks daarop de verschillende afdelingen. Door de afwisselende toepassing van rechte en gebogen wanden kunnen de leerlingen zich goed binnen het gebouw oriënteren. Door de toepassing van verschillende vloer- en wandafwerkingen op de diverse afdelingen wordt de herkenbaarheid nog vergroot. De hele kleurstelling en materialisatie van het ontwerp is er op gericht om de leerlingen zo makkelijk mogelijk hun weg te laten vinden binnen het gebouw. Tactiele herkenningsvlakken, accentkleuren, sprekende liften en elektrische schuifdeuren zijn daar voorbeelden van.

Om op de beperkte locatie alle onderwijsfuncties op de begane grond te kunnen huisvesten is besloten de gymzaal met de bijbehorende voorzieningen op de verdieping te plaatsen. Op de installaties zijn aangepast aan specifieke wensen en eisen die de doelgroep stelt. Zo is de luchtbehandelinginstallatie extreem geluidsarm en is de verlichting op veel verschillende manieren te schakelen en te dimmen.

Gerealiseerd in 2009.

(foto's Gerard van Beek)