Hans Vesseur Architect

pilot “renovatie in 1 dag”

Bouwmaatschappij HTO uit Assen heeft een concept ontwikkeld waarbij een bestaande woning in zeer korte tijd, binnen enkele dagen, kan worden voorzien van een volledig nieuw geprefabriceerd geïsoleerd buitenblad, nieuwe kozijnen en een nieuw dak. De bewoners kunnen als ze dat willen zelfs in de woning blijven wonen tijdens de renovatie. Als pilotproject van deze methode zijn een Kloosterburen twee woningen gerenoveerd. Aangezien de nieuwe gevelelementen helemaal geprefabriceerd worden in de werkplaats van HTO heb ik als ontwerper veel mogelijkheden om detailleringen aan te brengen die normaliter financieel niet haalbaar zijn. In dit project is gekozen voor de toepassing van verschillende soorten steenstrips, van verschillende diktes, gecombineerd met hardsteen gevelbanden. Op die manier ontstaat een beeld wat, hoewel geënt op de bestaande gevelindeling, een veel rijkere uitstraling heeft.

In dit speciale geval is de renovatie ook aangegrepen om om aan de achterkant een forse uitbreiding te realiseren. Hierdoor is de woningen in één klap volledig levensloopbestendig geworden.

Vooruitlopend op de evaluatie van dit pilotproject hebben we ontwerp gemaakt voor de renovatie van de gehele wijk, waarbij binnen het totale concept een aantal gevelvarianten zijn uitgewerkt.

Gerealiseerd in 2014