Hans Vesseur Architect

de slingeborgh assen

 

In Assen, op de grens van het fraaie landgoed de Lariks, ligt het wooncomplex de Slingeborgh van Interzorg. Het gehele bestaande  gebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van 176 appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen. De woningen zijn gegroepeerd in acht afdelingen van 11 woningen rond om een gezamenlijke huiskamer met voorzieningen. De afdelingen zijn twee aan twee gegroepeerd in 2 × 4 bouwlagen van elk acht afdelingen. Er zijn afdelingen voor bewoners met een psycho geriatrische indicatie en afdelingen voor mensen met een somatische indicatie. Doordat alle appartementen hetzelfde zijn blijft een grote flexibiliteit in de verdeling tussen somatiek en psychogeriatrische woningen mogelijk. Op de begane grond zijn restaurantvoorzieningen, en inloop café, winkels en kantoorvoorzieningen gesitueerd en is een overdekte verbinding met de naastgelegen woonappartementen van Woonservice. Aan de kant van de Lariks ligt een voor alle bewoners vrij toegankelijke binnentuin met uitzicht op het landgoed.

Realisatie 2022