Hans Vesseur Architect

Privacy verklaring

Wie ik ben:

Ik ben Hans Vesseur, architect en eigenaar van een eenmans architectenbureau, ZZP er.

Bedrijfsgegevens:

Hans Vesseur Architect
Buitenes 48
9407 CP ASSEN
0651294094
mail@hansvesseur.nl
www.hansvesseur.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BSN nummer

Waarom verwerk ik deze gegevens:

Ik heb de hierboven genoemde gegevens nodig voor:

  • het sturen van rekeningen
  • het opnemen van contact per e-mail of telefoon
  • het kunnen indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwplan

Deze gegevens worden door mij bewaard op mijn computer en uitsluitend gebruikt voor de hierboven genoemde doelen. Ik deel uw gegevens niet met andere partijen buiten de bij de hierboven genoemde handelingen betrokkenen, ook niet op speciaal verzoek.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar de gegevens slechts zo lang als de wettelijke hiervoor geldende termijnen voorschrijven. In praktijk komt dat neer op vijf jaar na afronding van de opdracht.

Hoe gebruik ik cookies:

Mijn website gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat ik onzorgvuldig omga met uw gegevens kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.