Hans Vesseur Architect

Het Beurtschip Smilde

Het Beurtschip is een complex woon-zorg appartementen dat al sinds mensenheugenis in het centrum van Smilde is gevestigd. In 2003 is een prijsvraag uitgeschreven met als vraagstelling hoe het gebouw kon worden herbouwd op dezelfde locatie met een minimum aan overlast voor de bewoners. De door mij aangedragen oplossing, waarbij het bestaande gebouw in drie fases werd gesloopt en herbouwd, is voor realisatie uitgekozen. Aan de schaal van het project kun je goed zien dat het inmiddels 12 jaar geleden is dat dit initiatief werd ontwikkeld, heden ten dage zou je wellicht kiezen voor een wat kleinschaliger oplossing.

De eerste fase is gestart in 2003, en bevatte uitsluitend appartementen in twee lagen. De tweede fase, bestaande uit een verpleeghuisafdeling en aanleun woningen is in 2007 in uitvoering gekomen. De laatste fase, het verbindende bouwdeel tussen de twee eerste fases, waarin de gemeenschappelijke ruimtes en de voorzieningen zijn gehuisvest, is het laatst gerealiseerd. Tussen de oplevering van een fase en start bouw van de opvolgende fasen werd iedere keer ruim de tijd genomen om de bewoners gelegenheid te geven te verhuizen en aan de nieuwe situatie te wennen. Vandaar dat het gehele tijdpad van initiatief tot oplevering negen jaar in beslag heeft genomen.

Opgeleverd in 2013.