Hans Vesseur Architect

Wooncomplex Veendam

Dit eerste versie van dit ontwerp voor de bouw van 70 appartementen aan de Molenstreek te Veendam, stamt uit 2007. In de stedenbouwkundige uitgangspunten werd nadrukkelijk gesteld dat de bebouwing geen blokkade mocht vormen tussen de nieuw aan te leggen jachthaven en de achter de nieuwe torens gelegen woonbebouwing. Daarnaast diende het parkeren uit het zicht geplaatst te worden, maar was er geen financiële dekking voor een parkeerkelder. Ik heb gekozen voor een concept met drie woontorens, met een ellipsvormige plattegrond, zodat de zichtlijnen tussen de torens door maximaal behouden blijven. Bovendien ontstaat door de gekozen vorm een associatie met een scheepsromp, als verwijzing naar de voor de torens aangelegde jachthaven. De torens staan op poten in een half verdiepte parkeerbak, en tussen de torens in loopt een brede promenade waaronder ook geparkeerd kan worden. In de kelder zijn sanitaire voorzieningen voor de schippers uit de jachthaven opgenomen.

Van de drie torens zijn er twee gerealiseerd, waarna de instortende Woningbouwmarkt de bouw van de derde doorkruiste. Het project is opgeleverd in 2010, maar sinds die tijd staat de fundering is constructie van de derde toren te wachten op een dappere investeerder die het project uiteindelijk zal completeren.