Hans Vesseur Architect

Actium Assen

In 2011 heeft de woningbouwvereniging Actium in Assen een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw hoofdkantoor. Het concept van dit winnende ontwerp is verankerd in de situatie. De locatie ligt op de rand van het nieuwe bedrijventerrein Messchenveld, grenzend aan het kanaal en de daar langslopende groene geluidswal. Het gebouw ligt recht in de zichtlijn als je Assen uitrijdt, maar om het daadwerkelijk te bereiken moet een forse omweg gemaakt worden. Daarom is gekozen voor een transparante opzet met een hele herkenbare eigen uitstraling.

Het concept voor het gebouw is ontstaan uit een rationele rangschikking van kantoorvloeren van circa 500 m2 groot, met een diepte van 14,4 m, rond een open en transparante centrale ruimte. Die rationele opzet is verzacht door de begrenzing van de volumes een vloeiende belijning te geven. Het transparante hart van het gebouw is vitaal voor de sfeer en de beleving. In het hart komt men binnen, vindt men zijn weg naar de kantoren, wordt vergaderd, is ruimte voor informatie-uitwisseling, de woonwinkel, de pauzeruimte en ontvangst.

De kantoren zijn geheel vrij en flexibel indeelbaar. Een afwisseling van besloten ruimten en open kantoorzones zorgt voor een gevarieerd beeld. Op de verdieping bevindt zich centraal een loungeruimte voor het personeel, die als informele overlegruimte gebruikt wordt. De sfeer in het centrale gedeelte wordt bepaald door de expressieve houtconstructie, het gebogen gestukadoorde plafond en het van alle kanten binnen vallende licht.

De gebogen gevels aan de zijde van de entree en de binnentuin zijn gemetseld. De metselsteen geeft kleur en textuur aan het centrale gebied. Grote openingen waarborgen de interactie tussen kantoorruimten en het middengebied. De noord- en zuidgevels zijn uitgevoerd als strakke vliesgevels met daarin grote openingen. Uiteraard is de zuid- en westgevel voorzien van een adequate zonwering. De gekozen materialen resulteren in een onderhoudsarm exterieur.

De werkplaatsen en opslagruimten zijn rechtstreeks vanuit het entreegebied te bereiken, maar vormen een afzonderlijke zone in de opzet van het totale complex.

Opgeleverd in 2013.

(foto's Gerard van Beek)