Hans Vesseur Architect

MFA Gasselternijveen

De ontwerpopdracht voor de verbouw en uitbreiding van het Multi Functioneel Centrum in Gasselternijveen is verworven via een ontwerpprijsvraag tussen vijf architecten. In het nieuwe complex worden naast het bestaande dorpshuis twee basisscholen, een ontmoetingsruimte, een peuterspeelzaal, een jeugdsoos, een senioren dagopvang en een bibliotheek filiaal gehuisvest. Daarnaast wordt de al aanwezige grote zaal met aanpalende voorzieningen aangepast aan de huidige eisen en geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.

Aangezien er een beperkt budget beschikbaar is voor de realisatie van het nieuwe MFC is het noodzakelijk een fors deel van de bestaande accommodatie te behouden. In intensief overleg met de gemeente is besloten om zowel de bestaande schoolvleugel, de grote zaal en de onder het complex gelegen kelder te bewaren. Alleen het centrale hart van het bestaande gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw in twee lagen met een lange enkellaagse uitbreiding in noordelijke richting. In deze nieuwe uitbreiding worden de scholen gehuisvest. Door de hoge entreepui kom de bezoeker rechtstreeks binnen in de centrale ontmoetingsruimte. Vandaar zijn de overige functies, via een stervormig ontsluitingsprincipe, allemaal rechtstreeks toegankelijk.

Gemeenschappelijk gebruik van de verschillende ruimtes is de leidraad geweest bij de interne organisatie. De lokalen zijn via grote met dubbele openslaande deuren te verbinden met een gemeenschappelijk leerplein. De beide scholen hebben nu elk een eigen identiteit, die in het ontwerp ook is gerespecteerd. Maar het gebouw maakt het mogelijk om de leerpleinen desgewenst te verbinden en gezamenlijk te gebruiken. Dit incidenteel gezamenlijk gebruik kan eventueel in de toekomst uitgroeien tot een continu gebeuren, waarbij de beide scholen zijn gefuseerd tot een school.

De personeelsruimtes en de kantoorfuncties van de school zijn, samen met enkele vergaderruimtes, op de verdieping gesitueerd. Ook deze ruimtes worden gezamenlijk gebruikt door alle gebruikers van het MFC. Hetzelfde geldt voor de centraal gelegen koffie en kopieer voorziening.

In het bestaande gedeelte van het gebouw, waar voorheen de school was gehuisvest, zijn nu de centrale ontmoetingsruimte, de peuterspeelzaal, de jeugdsoos en de dagopvang gesitueerd. Al deze ruimtes hebben een uitloop op het voormalige schoolplein, dat is omgevormd tot een ruime Brink.

gerealiseerd: 2013