Hans Vesseur Architect

dagactiviteiten centrum De Trans Nooitgedacht

De Trans in Rolde biedt volwassenen en kinderen met een handicap op allerlei manieren hulp. Dat loopt van 24 uurs zorg binnen een woongroep tot ondersteuning thuis. In Nooitgedacht staat het voormalige hoofdgebouw van deze organisatie, een functie die inmiddels is verhuisd naar Rolde. Ik heb een plan gemaakt om dit gebouw om te bouwen naar een centrum voor dagopvang, een medisch centrum en kantoorfuncties. De nadruk ligt op de eerste functie, en in de nieuwe uitstraling die het pand gaat krijgen moet dat ook prominent naar voren komen. Het bestaande gebouw heeft grotendeels slechts 1 bouwlaag, met een kleine verdieping die ergens een verdwaald plekje heeft op de platte massa. Door het toevoegen van enkele hoge elementen, de woonkamers van de drie dagopvanggroepen, hebben we de gevel van het gebouw enkele visuele kernpunten gegeven. Daarnaast is de primaire functie van het gebouw hierdoor duidelijk afleesbaar. De verhoogde daken brengen licht in het gebouw en de aangrenzende grote dakoverstekken creeren een riant overdekt terras. De constructie is geheel van gelamineerde houten liggers.

Tegelijkertijd is de brokkelige outline van het gebouw rechtgetrokken om een duidelijker plaats in de situatie in te nemen. Rondom het gebouw verrijst een nieuwe woonwijk, en het gerenoveerde gebouw richt zich met zijn vernieuwde gevel aan het nieuwe entreeplein nadrukkelijk op die nieuwe omgeving. Een duidelijk omsloten pleinruimte met daarop een groot overdekt terras vormt de overgang tussen de grote gemeenschappelijke ruimte in het gebouw en de groene invulling van de nieuwe woonwijk.

oplevering 2017