Hans Vesseur Architect

Marturia complex Assen

Het project is ontstaan uit het gezamenlijk initiatief van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG Drenthe) en de Protestantse Gemeente Assen (PGA) om te onderzoeken of op de locatie van een niet meer functionele school en kerk een project kon worden ontwikkeld waar een nieuwe school en een nieuwe kerk deel van zouden uitmaken. Via een prijsvraag verwierven wij opdracht voor uitwerking van dit programma. Het plan omvat:

  • 65 huur- en koopappartementen;
  • een 8-klassige basisschool;
  • een kerkelijk centrum inclusief zaalaccommodatie;
  • peuterspeelzaal en kinderopvang;
  • een centrum voor 1e lijn gezondheidszorg;
  • parkeerfaciliteit onder het gebouw, bestemd voor bewoners.

Met deze opgave als uitgangspunt is een gebouw ontworpen voor een zeer diverse groep gebruikers. Een prominente plek in het plan wordt ingenomen door de initiatiefnemers, op de begane grond hebben de kerk en de basisschool hun nieuwe thuis gevonden. Uitgangspunt bij het ontwerp was dat de  kerkzaal, de centrale hal en de zaalruimten gemeenschappelijk zouden worden gebruikt. Grenzend aan de basisschool, op de begane grond, zijn een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal gehuisvest. Op de kop van het complex is een eerste lijn gezondheidscentrum gehuisvest waarin twee huisartsenpraktijken, een fysiotherapiepraktijk, twee eenmanspraktijken en een apotheek zijn ondergebracht. In de hogere bouwlagen zijn 65 appartementen geplaatst waarvan de bovenste via ruime dakterrassen uitzicht hebben over de stad. Het gehele gebouw is voorzien van een kelder waarin de auto’s worden geparkeerd. 

Al deze functies zijn onderdeel van één en hetzelfde gebouw, echter zonder hun eigen identiteit te verliezen. Zowel de kerk als de basisschool hebben een duidelijk herkenbaar eigen gezicht binnen de architectuur van het geheel. Hetzelfde geldt voor het op de kop van het complex gesitueerde gezondheidscentrum en de koopwoningen.

De stedenbouwkundige situering vraagt om een sterk aanwezig vormconcept: het gebouw vormt een lange gevelwand aan de zijde van de Nobellaan, sluit aan op de schaal van de belendende woonbebouwing aan de Thorbeckelaan en de Einthovenstraat en manifesteert zich als stedenbouwkundig baken aan de zijde van de rotonde Nobellaan/Thorbeckelaan. Dit is bereikt door het gehele gebouw naar één zijde op te laten lopen en de hoge kopgevel iets voorover te laten hellen.

 Opgeleverd 2008