Hans Vesseur Architect

De Borg Assen

Basisschool de Borg ligt in de wijk Marsdijk in Assen Noord. De centrale ligging in de wijk is prettig, maar het beschikbare kavel is eigenlijk te klein, waardoor het gebouw en de bijbehorende speelvoorzieningen niet optimaal zijn georganiseerd. De groei van de school vroeg om een verdere uitbreiding van het gebouw, en men wilde tegelijkertijd de uitstraling en de organisatie van de plattegrond beter laten aansluiten bij de eisen die het hedendaagse onderwijs stelt. Overleg met de gemeente maakte duidelijk dat er van een uitbreiding van het kavel geen sprake kon zijn. In het door mij ontworpen plan zijn twee volumes toegevoegd met een afbuigen de buitengevel en is ruimte gezocht door de speelvoorzieningen gedeeltelijk te verplaatsen naar het terrein naast de school. De toegevoegde bouwmassa's sluiten goed aan bij het bestaande gebouw maar geven het geheel een compleet nieuwe uitstraling. Door de toepassing van veel glas, dat van vloer tot plafond doorloopt, zijn lichte leerpleinen gecreëerd. De vrolijke sfeer wordt binnen doorgezet in een zonnige kleurstelling, die als een verbindende factor de oude en nieuwe school delen met elkaar verbindt.

Gerealiseerd in 2011.

(foto's Gerard van Beek)