Hans Vesseur Architect

Het Anker Assen

Dit appartementencomplex, gebouwd in opdracht van woonconcept, is ontworpen om gerealiseerd te worden in de vrije sector. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever besloten de appartementen in de huursector aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in een wooncomplex met een voor de sector ongekend hoogwaardige uitstraling.

De massaopbouw van het gebouw is het resultaat van een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing. De massa is opgedeeld in twee delen. De hoge slanke toren die in de vijver staat vormt een landmark. Het lage deel maakt de overgang naar de schaal en korrel van de omliggende bebouwing. Door het lage deel op poten te zetten wordt de verbinding tussen de Van Heuven Goedhartlaan en het al aanwezige zorgcomplex niet geblokkeerd. Bijkomend voordeel is, dat de parkeervoorzieningen deels onder het gebouw kunnen worden gesitueerd. De omliggende woonbebouwing en het bestaande zorgcomplex hebben verschillende richtingen. Het nieuwe gebouw komt er precies tussenin te staan en zoekt met zijn richting aansluiting bij zowel de voor- als de achterbuurman. Hierdoor vormt het nieuwe gebouw een verbindende schakel in de bestaande stedenbouwkundige structuur, er ontstaat bovendien een interessante plastische gevelopbouw. Deze combinatie van verschillende richtingen wordt in de hoger opgaande toren nog verder uitgebouwd.

In het gebouw worden veel verschillende plattegronden gerealiseerd. In het laagbouw deel zijn twee types ondergebracht, waarbij de verhouding tussen woon- en slaapgedeelte aan de voorgevel onderling verschillend is. In het hoogbouw deel zijn op elke laag vier verschillende plattegronden ondergebracht die elk via twee vrije gevels een schitterend uitzicht over de stad bieden. Dat een dergelijke variatie en woonkwaliteit gerealiseerd kan worden in de sociale huursector is een unicum te noemen.  

De woningen worden verwarmd door een vloerverwarming die gevoed wordt met aardwarmte. De woningen hebben dan ook geen gasaansluiting nodig. Hetzelfde systeem kan in de zomer gebruikt worden als topkoeling. Energiezuinig en comfortabel.

Opgeleverd in 2012.

(foto's Gerard van Beek)